Rejestracja
         
    Rejestracja    
Krok 1 Wpisz numer unikatowy jednego z wykorzystywanych urządzeń fiskalnych firmy EMAR.  
Krok 2 Wpisz numer produkcyjny jednego z wykorzystywanych urządzeń fiskalnych firmy EMAR.
Krok 3 Podaj NIP firmy serwisującej    
Krok 4 Twój numer telefonu.    
Krok 5 Twój adres e-mail.  
       
Krok 6 Weryfikuj. Jeśli dane są prawidłowe uzyskasz informacje o serwisie i dacie fiskalizacji oraz dane użytkownika urządzenia.    
       
       
       
         
Krok 7 Sprawdź swój NIP.    
Krok 8 Wpisz hasło (min. 8 znaków, duże i małe litery oraz cyfry)    
Krok 9 Powtórz hasło.    
         
       
         
   
         
EMAR SPÓŁKA JAWNA